rehabilitacja warszawa

W Polsce brakuje ortopedów!

Polska posiada jedne z najlepszych uczelni medycznych. Na nasze uniwersytety celem kształcenia przybywają również cudzoziemcy. Jesteśmy wręcz uznawani za liderów, jeśli pod uwagę weźmiemy poziom edukacji oferowany przyszłym medykom. Dlaczego więc ciągle służba zdrowia ubolewa z powodu braku specjalistów, którzy…