lista biegłych sądowych gdańsk

Czy opinia biegłych sądowych ma znaczenie?

Sprawy sądowe toczone w Polsce są rozmaite. Jedne proste, inne bardzo skomplikowane. W niektórych obowiązkiem sędziego jest powołanie biegłego sądowego, w innych opinia eksperta jest dobrowolna, a jej dołączenie do sprawy jest wyłącznie decyzją sędziego.

Biegli sądowi są ekspertami w danej dziedzinie. Sędzia powołuje ich po to, by uzyskać opinię w sprawie, która będzie wsparciem przy wydawaniu werdyktu. Pamiętajmy, że sędzia wydaje werdykt na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa. Nie zawsze ma specjalistyczną wiedzę w danym zakresie.

Kiedy najczęściej powołuje się biegłego?

Znaczenie opinii biegłych sądowych jest różne. W sprawach, w których świadkiem bądź ofiarą jest osoba niepełnoletnia, udział biegłego sądowego jest obowiązkiem. Wtedy powołuje się najczęściej dziecięcego psychologa. Niepełnoletni są często przesłuchiwani w sprawach rozwodowych. Mimo, że podczas spraw rozwodowych nie jest wymagana reprezentacja przez prawnika, to w momencie, gdy jedna ze stron chce zakwestionować opinię biegłego, powinna skonsultować się z prawnikiem. Aby znaleźć dobrego specjalistę od rozwodów, najlepiej wpisać w wyszukiwarkę frazę typu „rozwody olsztyn„.

W sprawach, w których stroną jest osoba wykazująca różnego rodzaju schorzenia, które mogłyby mieć wpływ na zeznania, również zachodzi konieczność powołania biegłego sądowego z zakresu medycyny. Ten wydaje wtedy opinie na temat jego wiarygodności i w ogóle możności udziału w sprawie.

Czytaj więcej: Błędy medyczne w Polsce

Lista specjalizacji biegłych sądowych jest szeroka

Warto zaznaczyć, że istnieje blisko 150 specjalizacji, w których działają biegli sądowi. Wszyscy wpisani są na specjalne listy, które widnieją przy sądach okręgowych. Co ciekawe, z takich mogą również skorzystać strony postępowania. Mają one prawo do złożenia wniosku o powołanie biegłego sądowego, nawet wtedy, gdy sędzia tego nie zrobił. Sąd ma wtedy możliwość przyjęcia takiego wniosku albo jego odrzucenia. Co ważne, nawet jeśli przychyli się do prośby o powołanie biegłego sądowego, to nie ma konieczności przyjmowania jego opinii. Taka ekspertyza ma znaczenie tylko w sprawach, gdzie uczestnictwo biegłego sądowego jest obowiązkiem. Tam, gdzie jego udział jest dobrowolny, opinia może, ale nie musi być traktowana jako dowód czy wsparcie do wydania werdyktu.