UC

Jak wykorzystać Unified Communication w firmie?

Wraz z rozwojem technologii powstają nowoczesne rozwiązania ułatwiające komunikację. Dzięki nim możemy prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym i wysyłać wiadomości praktycznie z każdego miejsca na ziemi. Jednym z nich jest Unified Communication, które jest praktycznym rozwiązaniem usprawniającym komunikację w firmie.

Na czym polega Unified Communication?

Unified Communication (UC) jest rozwiązaniem, które pozwala zintegrować wszystkie wykorzystywane środki komunikacji. Dzięki temu wielokanałowa komunikacja między użytkownikami może być realizowany bez względu na lokalizację. Dotyczy, to zarówno komunikacji tekstowej, głosowej, czy wideo. Przez co jest dużym ułatwieniem zapewniającym całkowitą swobodę użytkowania, szczególnie że, to użytkownik może wybrać kanał do komunikacji w firmie i z kontrahentami. W ten sposób wykorzystujemy tylko jeden numer, który jest przeznaczony dla telefonu stacjonarnego oraz aplikacji na smartfonie i komputerze. Nie jest wymagane również posiadanie drugiego konta na platformie, ponieważ wystarczy zalogowanie się przy użyciu danych dostępowych do wirtualnego użytkownika.

Jeśli cenimy sobie komfort, jakim jest praca grupowa na jednym dokumencie, to UC jest rozwiązaniem optymalnym do naszych potrzeb. Ponadto bezproblemowe jest prowadzenie warsztatów online, czy rozmów wideo z wykorzystaniem wspólnego dokumentu. Stanowi to dużą korzyść dla firmy, ponieważ oprócz usprawnienia komunikacji UC wpływa na optymalizację kosztów związanych z podróżami służbowymi i wykorzystaniem klasycznych metod komunikacji.