frez ślimakowy modułowy

Rodzaje przekładnie i konstrukcja frezów – rygorystyczne wytyczne podstawą prawidłowego działania

Jedną z głównych zalet przekładni ślimakowych jest ich zdolność do oferowania redukcji przełożenia i zwielokrotnienia momentu obrotowego na małej powierzchni. Konstrukcja przekładni ślimakowej jest połączona z prostopadłymi osiami, a frezy krążkowe w całym układzie mają duże znaczenie. Warto przypomnieć, że…