rachunkowość Olsztyn

Czy warto korzystać z usług rachunkowości?

Dla wielu osób, które myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej, bardzo dużym problemem wydaje się być prowadzenie księgowości. Nic dziwnego, przecież przepisy podatkowe są bardzo skomplikowane i niejednoznaczne. Dlatego też wielu początkujących przedsiębiorców korzysta z usług biur rachunkowych.

Podstawowe problemy

Jednym z zasadniczych problemów jest wypełnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. To specjalny dokument służący do ewidencjonowania wszystkich swoich przychodów i wydatków. Nie jest trudne, jednakże prawdziwe schody zaczynają się przy obliczaniu wysokości wydatków, które można następnie odliczyć od kosztów uzyskania przychodu. Trzeba bowiem wykazać się przy tym nie tylko znajomością przepisów, ale również orzeczeń organów administracji oraz sądów administracyjnych.

Z kasą czy bez kasy?

Chodzi oczywiście o kasę fiskalną. Obecnie istnieje ustawowy obowiązek posiadania tego typu urządzeń obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, gdy w poprzednim lub obecnym roku podatkowym jej wartość nie przekroczyła 20 tysięcy złotych. To oczywiście reguła generalna, od której istnieją pewne odstępstwa.

W jaki sposób można rozwiązać problem?

Jak widać problem związany z prowadzeniem rachunkowości jest poważny. Tym bardziej, że początkujący przedsiębiorca nie zawsze ma czas na zajmowanie się prowadzeniem ksiąg i ewidencji. Dlatego też optymalnym rozwiązaniem będzie wynajęcie biura rachunkowego, które przejmie nasze obowiązki i – co niezwykle ważne – przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne błędy popełnione w rozliczeniach. Jak można znaleźć takie biuro? Nic prostszego – wystarczy bowiem wpisać w wyszukiwarkę przykładowe hasło „rachunkowość Olsztyn” i po chwili otrzymamy adresy biur znajdujących się w stolicy Warmii i Mazur.

Każdy, kto zastanawia się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej, powinien być świadomy także zagrożeń, które na niego czyhają. Łatwo jest bowiem wpaść w pułapkę związaną z podatkami. Dlatego też nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym wydaje się najlepszym rozwiązaniem.