przemysłowe oczyszczalnie ścieków

Na czym polega oczyszczanie ścieków przemysłowych?

Prowadzenie zakładu produkcyjnego, w którym są wytwarzane ścieki przemysłowe, wymaga od właściciela postępowania zgodnie z prawem i zasadami dotyczącymi ochrony środowiska. Warto więc dowiedzieć się, na czym polega proces oczyszczania ścieków i czy faktycznie jest on potrzebny.

Czym są ścieki przemysłowe?

W ustawie dotyczącej prawa wodnego zostało jasno określone, czym w istocie są ścieki przemysłowe. Otóż wszystkie odpady ciekłe, czyli ścieki niebędące ściekami bytowymi oraz wodami opadowymi i powstającymi z roztopów, które wynikają z prowadzonej działalności handlowej, przemysłowej gospodarczej, są ściekami przemysłowymi i muszą być traktowane w odpowiedni sposób.

To istotne, aby zdawać sobie sprawę, że większość ścieków tego rodzaju nie może być odprowadzana do kanalizacji ze względu na toksyczne oddziaływanie na środowisko i ewentualną zawartość substancji mogących mieć negatywny wpływ na instalację wodno-kanalizacyjną.

Na czym polega oczyszczanie ścieków?

Aby przekonać się, które ścieki mogą spływać do kanalizacji, należy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku. Tam też zostały zawarte parametry ścieków, które mogą być przekazane do kanalizacji. Wszystkie inne ścieki przemysłowe, a w szczególności te mogące wpływać negatywnie na środowisko lub instalacje, muszą zostać oczyszczone. Na czym to jednak polega?

Oczyszczanie ścieków to proces, w którego wyniku otrzymuje się wodę zdatną do ponownego użytku przez przedsiębiorstwo lub też inne jednostki. To doskonały sposób na oszczędności wynikające z powtórnego zużycia zasobów, co jest dziś powszechnie stosowane w  wielu branżach przemysłowych, np. spożywczej, motoryzacyjnej, górniczej, czy choćby gastronomicznej. Procesy oczyszczania ścieków  mogą obejmować kilka metod, takich jak:

  • Oczyszczanie mechaniczne,
  • Oczyszczanie biologiczne – tlenowe, beztlenowe
  • Oczyszczanie chemiczne
  • Odnowa i odzysk wody.

W każdym z procesów kluczowe jest wykorzystanie odpowiednich systemów oczyszczania.

Jakie są korzyści z oczyszczania ścieków przemysłowych?

Oczyszczanie ścieków przemysłowych to zdecydowanie dobra i rozsądna droga postępowania, przynajmniej z kilku powodów. Przede wszystkim jest to świadome dbanie o stan środowiska. Druga kwestia to również oszczędność dla budżetu firmy, ponieważ ponowne wykorzystanie odzyskanej wody w codziennie wykonywanych procesach przynosi szereg korzyści, między innymi:

  • obniżenie kosztów odprowadzania ścieków do kanalizacji,
  • zmniejszenie strat wody i ogólnego zużycia wody przez zakład,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych instalacji.

Tylko to i oczywiście przepisy prawa powinny skutecznie nakłonić przedsiębiorcę do stworzenia w swoim zakładzie odpowiedniego systemu oczyszczania produkowanych w nim ścieków zagrażających otoczeniu.