Adwokat Piaseczno. Rozwód w Piasecznie Jak to zrobić

Adwokat Piaseczno. Rozwód w Piasecznie? Jak to zrobić?

Jeżeli mieszkasz w Piasecznie, to tutaj będą się odbywać sprawy takie jak rozdzielność majątkowa, ustalenie alimentów, czy ustalenie kontaktów. Sam rozwód natomiast trzeba przeprowadzić w sądzie okręgowym w Warszawie. Adwokat Piaseczno rozwód pomoże przeprowadzić zarówno w Piasecznie, jak i Warszawie.

Rozwód to niemiła sytuacja, budząca wiele skrajnych emocji. Są sytuacje, w których rozwód jest jedynym rozwiązaniem i trzeba się z nim zmierzyć. Trzeba się do tego dobrze przygotować.

Kiedy można zabiegać o rozwód?

Głównym powodem do podjęcia decyzji o rozwodzie jest całkowity rozkład pożycia między małżonkami. Sąd może nie orzec o rozwodzie, gdy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, nawet jeżeli obie strony postępowania są zgodne i obie rozwodu chcą.

Sąd ustala, z czyjej winy nastąpiło oddalenie się od siebie małżonków. Na wniosek małżonków może się odbyć rozprawa bez orzekania o winie. Takie rozwiązanie przyspiesza sprawy rozwodowe.

 

Pozew o rozwód – gdzie złożyć?

Wypełniony według wzoru wniosek należy złożyć do sądu okręgowego w miejscowości ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Jeżeli małżonkowie mieszkają w innych miejscach, bierze się pod uwagę adres osoby składającej pozew.

W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc. Na pewno będzie Ci potrzebny Adwokat Piaseczno. Rozwód to skomplikowany proces. Często niestety ustalenia ustne z małżonkiem i podjęte w tym celu kroki, na rozprawie mogą odwrócić się przeciwko nam. Dlatego warto zasięgnąć pomocy zaufanej kancelarii adwokackiej.